Övriga tjänster

Breda kunskaper inom redovisning

Låt oss hjälpa ditt företag att skapa översikt och trygghet i verksamheten.

Vi erbjuder en rad tjänster inom redovisning.

 • Löpande redovisning och bokföring. 
 • Löneadministration
 • Bokföring av kundfakturor och leverantörsfakturor
 • Moms- och arbetsgivardeklarationer.
 • Kontrolluppgifter. 
 • Bokslutsarbete inklusive upprättande av årsredovisning och inkomstdeklaration. 
 • Rådgivning inom skattefrågor.
 • Hjälp vid start av företag.
 • Kommunikation med myndigheter.
 • Finansplanering.
 • Ekonomisk analys.
 • Likviditetsprognoser.
 • Budgetering. 
 • Bokslutsanalys
 • Effektiviseringar
 • Inkomstplanering

Kontakta oss

Ägna dig åt företaget – vi tar hand om redovisningen